Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #805184

(A); (B)'yi öldürmek üzere ve alerjisi olduğunu bilerek, hazırladığı pastanın içine çilek koymuştur. (B); pastayı yemiş ve ağır hayati tehlike ile hastaneye kaldırılmıştır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


 (A)'nın kasten adam öldürme fiili hazırlık hareketleri aşamasında kalmıştır. 

 (A)'nın cezalandırılması için (B)'nin ölmüş olması gerekir. 

 (A)'nın fiili ile (B)'yi öldürmeye teşebbüs etmesinde, elverişlilik unsuru bulunur. 

(A)'nın fiili ile (B)'yi öldürmeye teşebbüs etmesinde suç konusunun yokluğundan söz edilir.

(A)'nın kasten adam öldürme fiili gerçekleşmiştir. 


Yanıt Açıklaması:

A şıkkı yanlıştır. (A)'nın hareketi kasten adam öldürmeye teşebbüs aşamasında kalmıştır. B şıkkı yanlıştır. (A)'nın hareketi kasten adam öldürmeye teşebbüs aşamasında kalmıştır. Teşebbüs aşamasında kalan fiil nedeniyle (A) cezalandırılabilir. (B)'nin ölmesine gerek yoktur. C şıkkı doğrudur. Fiilin elverişliliğinin belirlenmesinde, somut olayın koşullarında failin sahip olduğu özel bilgi de dikkate alınmalıdır. Örneğin, şeker soyut olarak değerlendirildiğinde öldürme suçu açısından elverişli bir araç değildir. Ancak failin şeker hastası olduğunu bildiği mağdura öldürmek kastı ile şeker vermesi durumunda, fiil elverişlidir. Somut olayda, çilek de (B)'yi öldürmek için elverişlidir. D şıkkı yanlıştır. Fiilin elverişsizliği ve suçun konusunun yokluğu birbirine karıştırılmamalıdır. Suç konusu açısından, elverişsizlikten değil, “yokluk”tan söz edilebilir. İşlenmek istenen suç bakımından konu mevcut değil ise ortada “işlenemez suç” vardır. Örneğin, failin öldürmek kastı ile ateş ettiği kişi, daha önce bir başka sebeple ölmüştür. Fail, başkasına ait olduğu düşüncesi ile gerçekte kendisine ait olan malı çalmıştır. Gerçekte hamile olmayan bir kadın üzerinde, çocuk düşürtmeye yönelik faaliyetlerde bulunulmaktadır. E şıkkı yanlıştır. (A)'nın kasten adam öldürme fiili elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmemiştir. Fiil teşebbüs aşamasında kalmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum