Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #843036

Erteleme kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Erteleme, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki ha^le getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir.

Mahkeme, faile verdiği cezayı, koşulların gerçekleşmesi durumunda ertelemek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

Serbest bırakılan mahku^m denetimsiz salıverilir.

Erteleme kararı, esas mahkemesi tarafından mahku^miyet kararı ile birlikte verilir.

Mahkemenin, hapis cezasının ertelenmesi veya ertelenmemesi yönündeki kararının gerekçeli olması gerekir.


Yanıt Açıklaması:

Erteleme kararı, esas mahkemesi tarafından mahku^miyet kararı ile birlikte verilir. Mahkeme, faile verdiği cezayı, koşulların gerçekleşmesi durumunda ertelemek hususunda takdir yetkisine sahiptir. Mahkemenin, hapis cezasının ertelenmesi veya ertelenmemesi yönündeki kararının gerekçeli olması gerekir. Ancak erteleme, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki ha^le getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine getirilmesi ha^linde ha^kim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derha^l salıverilir. Serbest bırakılan mahku^m, belli bir süre denetime tabi tutulur.

Yorumlar
  • 0 Yorum