Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #844078

Aşağıdakilerden hangisi cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerden biridir?


Suçun malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi

Sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya
depolanmasına ait tesislerde işlenmesi

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit
açmak suretiyle yahut da kilitlenmesini engellemek suretiyle işlenmesi

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi


Yanıt Açıklaması:

Suçun malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi (m. 146): Burada, “kullanma hırsızlığı” söz konusudur. Bu hırsızlık şeklinin
oluşması için kişinin sahibinin rızası olmaksızın malı alırken, bunu belli bir süre
kullandıktan sonra iade etmek amacıyla hareket etmesi gerekir. Kullanma hırsızlığında, kullanmanın her hâlde kısa sayılacak bir süre devam etmesi temel koşuldur.

Yorumlar
  • 0 Yorum