Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #848225

Aşağıdakilerden hangisi dava zaman aşımı için söylenemez?


Kanunda, çocukların işledikleri suçlarla ilgili olarak yetişkinlerle aynı zaman aşımı süreleri belirlenmiştir

Dava zaman aşımına ilişkin süreler, TCK’nin 66. maddesinde belirlenmiştir.

Sürenin belirlenmesinde ka- nunda suç için öngörülen soyut cezanın üst sınırı esas alınır.

Adli para cezasının hapis cezasının seçeneğini oluşturduğu ha^llerde, dava zaman aşımı süresi, hapis cezasına göre belirlenir.

Sürenin belirlenmesinde, dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli ha^lleri de göz önünde bulundurulur.


Yanıt Açıklaması:

Dava zaman aşımı, işlenen suçun cezalandırılabilirliğini ortadan kaldıran bir sebep niteliği taşımaktadır. Dava zaman aşımının gereği olarak, suçun işlendiği tarihten itibaren belli bir zamanın geçmesi durumunda, suçu işlediğinden şüphelenilen kişi hakkında artık kovuşturma işlemlerinin yapılmasına devam edilmez ve “davanın düşmesine karar” verilir.

Dava zaman aşımına ilişkin süreler, TCK’nin 66. maddesinde belirlenmiştir. Dava zaman aşımının dolmuş kabul edilebilmesi için geçmesi gereken süreler, suç için kanunda öngörülen cezanın miktarına göre farklılık arz etmektedir. Sürenin belirlenmesinde kanunda suç için öngörülen soyut cezanın üst sınırı esas alınır. Ayrıca adli para cezasının hapis cezasının seçeneğini oluşturduğu ha^llerde, dava zaman aşımı süresi, hapis cezasına göre belirlenir. Sürenin belirlenmesinde, dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli ha^lleri de göz önünde bulundurulur. Kanunda, çocukların işledikleri suçlarla ilgili olarak daha kısa zaman aşımı süreleri belirlenmiştir.

Yorumlar
  • 0 Yorum