Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #855892

Hapis cezasına mahkûmiyetin gereği olan cezanın cezaevinde infazından belli şartlar altında vazgeçilmesine ne ad verilir?


Şikayetten vazgeçme

Hapis cezasının ertelenmesi

Hapis cezasının feshi

Ceza zaman aşımı

Dava zaman aşımı


Yanıt Açıklaması:

Hapis cezasına mahkûmiyetin gereği olan cezanın cezaevinde infazından belli şartlar altında vazgeçilmesine hapis cezasının ertelenmesi denir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum