Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #809081

Rüşvet anlaşmasının yapılması suçunun türü aşağıdakilerden hangisidir?


Teşebbüs suçu

Sapma suçu

Zincirleme suç

Mütemadi suç

Kesintisiz suç


Yanıt Açıklaması:

Belirli bir neticenin gerçekleşmesine yönelik teşebbüs niteliğindeki hareketler kanunda suç olarak tanımlanmış olabilir. Bu tür suçlara “teşebbüs suçu” adı verilir. Bazı suçlarda ise icra hareketlerinin belli bir aşamaya varması; suç tamamlanmış olmasa bile tamamlanmış suç gibi cezalandırılmayı gerektirmektedir. Örneğin, Cumhurbaşkanına suikaste teşebbüs edilmesi (m. 310, f. 1), rüşvet anlaşmasının yapılması (m. 252, f. 1, c. 3), uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin satışa arzı (m. 188, f. 3) durumlarında suç henüz tamamlanmış değildir. Fakat fail hakkında ilgili suç tamamlanmış gibi cezaya
hükmolunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum