Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #836109

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasının infazı aşamasında uygulama kabiliyeti bulunan kurumlardandır?


Uzlaşma

kamu davasının açılmasının ertelenmesi

adlı para cezasına hükmetme

ön ödeme

koşullu salıverilme


Yanıt Açıklaması:

Hapis cezasının sakıncalarını gidermek amacıyla öngörülen kurumlardan bir kısmı, kişi hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma aşamasında; bir kısmı ise kişinin mahkûm olduğu hapis cezasının infazı aşamasında uygulama kabiliyeti bulabilmektedir. Yürütülen soruşturma ve kovuşturma aşamasında hapis cezasına mahkûmiyete engel olan kurumlar, ceza muhakemesi kronolojisi göz önünde bulundurularak aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Uzlaşma (CMK m. 253, 254); kamu davasının açılmasının ertelenmesi, (CMK m. 171, f. 2 vd.), hükmün açıklanmasının geri bırakılması (CMK m. 231, f. 5 vd.), adlı para cezasına hükmetme (m. 52), seçenek yaptırımlara hükmetme (m. 50) ve ön ödeme (m. 75). Kişinin mahkûm olduğu hapis cezasının infazı aşamasında uygulanma kabiliyeti olan kurumlar ise hapis cezasının ertelenmesi (m. 51), koşullu salıverilme (CGTIHK m. 107) ve özel infaz şekilleridir (CGTIHK m. 107).

Yorumlar
  • 0 Yorum