Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #842700

Hırsızlık suçunun konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Hırsızlık suçunun konusunu “taşınır mal” oluşturmaktadır.

Maddi bir varlığı olmayan hak ve hizmetler hırsızlık suçuna konu olamaz.

Sahipli hayvanlar, hukuk düzeni bakımından mal olarak kabul edilmedikleri için hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz.

Ekonomik bir değer taşıyan elektirik enerjisi, hırsızlık suçunun değil karşılıksız yaralanma suçunun konusunu oluşturabilir.

Sahipsiz mallar hırsızlık suçunun konusunu oluşturmaz.


Yanıt Açıklaması:

Sahipli hayvanlar, hukuk düzeni bakımından mal olarak kabul edildikleri için hırsızlık suçunun konusunu oluşturabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum