Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #858515

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçu bakımından cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli hallerden değildir?


Üstsoya karşı işlenmesi

Yakarak işlenmesi

Dikili ağaç hakkında işlenmesi 

Patlayıcı madde kullanarak işlenmesi

Taşkına neden olmak suretiyle işlenmesi


Yanıt Açıklaması:
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,

 • Yangına, sel ve taşkına, kazaya ve diğer felaketlere karşı korunmaya tahsis edilmiş her türlü eşya veya tesis hakkında,

 • Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,

 • Sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesisler hakkında

 • Grev veya lokavt ha^llerinde işverenlerin veya işçilerin veya işveren veya işçi sendika veya konfederasyonlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

 • Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olduğu veya kullanımında olan bina, tesis veya eşya hakkında,

 • Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak,

 • Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak,

 • Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle,

 • Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak,İşlenmesi cezada artırım yapılmasını gerektiren nitelikli ha^ller olarak düzenlenmiştir

  (m. 152).

Yorumlar
 • 0 Yorum