Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794117

A’nın kendisine saldıran B’yi durdurmak için havaya ateş etmesi, silahla korkutarak saldırıyı sona erdiremeyince bu kez B’yi ayağından vurması aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?


Hakkın kullanılması

Zorunluluk hali

Meşru savunma

Görevin ifası

İlgilinin rızası


Yanıt Açıklaması:

Bir saldırı ile karşılaşan kişinin, bu saldırıyı uzaklaştırmak amacıyla bir tepkide bulunması hukuk düzeni tarafından meşru görülmektedir. Zira bu hâlde, karşılaşılan saldırı hukuk düzeninin korumak istediği bir hakkı ihlal etmeye yönelmekte ve böyle bir saldırıyı uzaklaştırmak amacıyla hareket eden kişinin fiili ise hukukun amacıyla örtüşmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum