Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #794359

  1. Gerçek ihmali suçun oluşumu için herhangi bir neticenin gerçekleşmesi gerekir.
  2. Görünüşte ihmali suçun oluşumu için, failin neticenin meydana gelmesini önleme
    hususunda bir yükümlülüğünün bulunması gerekir.
  3. İhmal, icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün söz konusu olmadığı hâllerde, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini ifade eder.

Yukarıda ihmal ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Kişilere yüklenmiş olan icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün soyut olarak yerine getirilmemesi, bir haksızlık teşkil eder. Bu yükümlülüklerden bir kısmının sadece yerine getirilmemesi, TCK’de suç olarak tanımlanmıştır. Bu tür suçlara “gerçek ihmali suç” adı verilir. Gerçek ihmali suçun oluşumu için herhangi bir neticenin gerçekleşmesi gerekli değildir. Örneğin, kendini idare edemeyecek durumda olan kişilere karşı yardım etme yükümlülüğünün sırf yerine getirilmemesi, TCK’nin 98. maddesindeki suçun oluşumu için yeterlidir. Bu yüzden (I) yanlıştır.

İhmal, icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün söz konusu olduğu hâllerde, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini ifade eder. Suç ile korunmak istenen hukuki değer, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi suretiyle ihlal edilmektedir. Örneğin, bir kamu görevlisinin görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi (m. 257, f. 2) veya kendini idare edemeyecek durumda olan kişilere karşı yardım etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi (m. 98). Bu yüzden (III) yanlıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum