Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #822753

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ceza hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı geçerlidir.

Suçların içtimaı kapsamında; bileşik suç (m. 42), zincirleme suç (m. 43, f. 1), aynı nev’iden fikrî içtima (m. 43, f.2) ve farklı nev’iden fikrî içtima (m. 44) hükümlerine yer verilmiştir.

Bir suç, diğer bir suçun unsurunu ya da nitelikli şeklini oluşturuyorsa aynı neviden fikri içtimadan söz edilir. 

Fikrî içtima, tek fiilde birden fazla suçun birleşmesi, tek ve aynı fiil ile aynı suçun birden fazla defa yahut birden fazla farklı suçun işlenmesidir

Bir fiil birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veriyorsa farklı nev’iden fikrî içtimadan söz edilir. 


Yanıt Açıklaması:

Bir suç, diğer bir suçun unsurunu ya da nitelikli şeklini oluşturuyorsa bileşik suçtan söz
edilir

Yorumlar
  • 0 Yorum