Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #834647

Türk Ceza Kanununa göre kısa süreli hapis cezasından bahsedebilmek için hükmedilen cezanın en çok kaç yıl olması gerekir?


1 yıl

2 yıl

3 yıl

5 yıl

10 yıl


Yanıt Açıklaması:

Süreli hapis cezaları, somut olayda hükmolunan hapis cezasının süresinden hareketle
uzun ve kısa süreli hapis cezası şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur (m. 49, f. 2).
Buna göre, “Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır”(m. 49, f. 2). Dolayısıyla hükmedilen bir yıldan fazla süreli hapis cezası, uzun süreli hapis cezasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum