Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #834679

Hükmolunan aşağıdaki cezalardan hangisi ertelemeye elverişlidir?


Adli para cezası

1 yıl süreli hapis cezası

3 yıl süreli hapis cezası

5 yıl süreli hapis cezası

10 yıl süreli hapis cezası


Yanıt Açıklaması:

Hükmolunan ceza, hapis cezası ise ertelenebilir. Ancak her hapis cezası da ertelemeye
elverişli değildir. Buna göre, mahkûm olunan iki yıl veya daha az süreli hapis cezası ertelenebilir. Adli para cezası mahkumiyeti ertelenemez. Buna göre 1 yıl süreli hapis cezası ertelenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum