Ceza Hukukuna Giriş Deneme Sınavı Sorusu #837966

TCK'nın 53. maddesinin birinci fıkrasındaki hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın ne kadarlık bir süresiyle bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir?


Hükmolunan cezanın süresi kadar

Hükmolunan cezanın üçte biri kadar

Hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar

Hükmolunan cezanın yarısından iki katına kadar

Hükmolunan cezanın iki katına kadar


Yanıt Açıklaması:

TCK’nın 53. maddenin birinci fıkrasındaki hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Doğru cevap C şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum