Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #668699

İngilizce dersi öğretim programı geliştirilmektedir. Bunun için ekip üyeleri seçilir. Seçilen ekip çalışma takvimi yapar ve programı hazırlamaya başlar. Aşağıdakilerden hangisi bu ekipte olması gereken üyelerden biridir?


Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri

İletişim uzmanı

Fen bilgisi öğretmeni

Ölçme ve değerlendirme uzmanı

Eğitim planlamacısı


Yanıt Açıklaması:

Program çalışma grubunda program geliştirme uzmanı, ölçme değerlendirme uzmanı, İngilizce (ilgili konu alanı) öğretmeni ve İngilizce (ilgili konu alanı) bilim uzmanı olmalıdır. A seçeneği program karar ve koordinasyon grubunda, B ve E seçeneklerinde verilenler ise program danışma grubunda olacak üyeleri içermektedir. C seçeneğinde verilen fen bilgisi öğretmeni ise ilgili konu alanı öğretmeni olmadığı için yanlış seçenektir. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum