Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #621325

I) erken çocukluk eğitimi
II) aile eğitimi
III) mesleki ve okur-yazarlık
Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri çift kuşağa yönelik programlar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

I, II ve III

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Çift kuşağa (jenerasyona) yönelik programlar, aileleri ve çocuklarını etkilemek üzere tasarlanmış, üç kritik hizmetin kombinasyonu olarak hizmet veren programlardır. Bu hizmetlerden birincisi erken çocukluk eğitimi, ikincisi ailelerin ebeveynlik becerilerini zenginleştirme, onların okul etkinliklerine katılımını artırma, öz saygı düzeylerini yükseltme, çatışma çözme becerilerini geliştirme ve ailesel bunalımlarını çözümlemelerine yönelik olan aile eğitimi programlarıdır. Üçüncüsü ise sınıf merkezli yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, iş danışmanlığı, işe yerleştirme desteği, ikinci dil olarak bulunulan ülkenin ana diline yönelik kurslar, ailelerin yarım kalan eğitimlerini tamamlamaları için desteklenmesi gibi amaçları olan mesleki ve okur-yazarlık programlarıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum