Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #668941

İlkokul üçüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programında cümlenin ögeleri konusu yer almaktadır. İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programında da cümlenin ögeleri konusu yer almaktadır. Ancak konu üst sınıfta daha kapsamı işlenmektedir. Burada aşağıda verilen içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisi kullanılmıştır?


Doğrusal

Sorgulama

Sarmal

Piramitsel

Çekirdek


Yanıt Açıklaması:

Sarmal yaklaşım; içeriğin doğrusal bir sıra izlemediği yaklaşımdır. Daha önce öğrenilmiş olan bazı konular, gerektikçe tekrar edilir. Her tekrarda konu genişletilir ve derinleştirilir. Ön öğrenmeler sonraki öğrenmelere temel oluşturur. Bu yaklaşımda her düzeyde aynı konular öğretilir ancak konu, düzeyi yükseldikçe açılır ve detaylandırılır. İçeriği bu tip yaklaşımla hazırlanmış programlar daha esnektir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum