Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #587195

Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının öğrencilerin milli görevleri başaracak ve milli ülküleri gerçekleştirecek biçimde yetiştirilmelerini sağlaması, onları toplumun kültür ve değerleriyle donatması anlamına gelmektedir?


İşlevsellik

Uygulanabilirlik

Esneklik

Toplumsal değerlere uygunluk

Bilimsellik


Yanıt Açıklaması:

Toplumsal değerlere uygunluk: Eğitim kurumları toplumu meydana getiren bireylere, millî değerleri ve idealleri kazandırmakla görevli olduğundan, eğitim programlarında yer alan çeşitli dersler ve etkinliklerin, devletin dayandığı temel felsefe ve ülkülerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olması gerekmektedir. Buradan yola çıkıldığında eğitim programlarının, öğrencilerin millî görevleri başaracak ve millî ülküleri gerçekleştirecek biçimde yetiştirilmelerini sağlaması, onları toplumun kültür ve değerleriyle donatması beklenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum