Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #621256

Alanyazında erken müdahale programlarına yönelik bir diğer sınıflama, bu programları tek odaklı ve iki kuşağa (jenerasyona) yönelik programlar olarak iki gruba ayırarak yapılan sınıflamadır. Aşağıdakilerden hangisi tek odaklı programdır?


Çocuk merkezli programlar

Aile eğitimi

Erken çocukluk eğitimi

Mesleki okur-yazarlık eğitimi

Sosyoekonomik desteği programlar


Yanıt Açıklaması:

Tek odaklı programlar; çocuk merkezli, aile merkezli ve yetişkin merkezli programlar olmak üzere üç başlık altında ele alınabilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum