Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #789720

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretimin ortak özelliklerinden değildir?


Her ikisi de toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olgularından etkilenirler.

Her ikisi de yerel, ulusal ve uluslararası özellik taşır.

Her ikisi de zaman ve mekan yönünden kapsamlıdır. 

Her ikisi de millîdir çünkü millî bütünlüğü, kalkınmayı ve gelişmeyi amaç edinir.

İkisinin de araştırma alanları benzerdir.


Yanıt Açıklaması:

Gerek eğitim gerek öğretim; süregeldiği toplumun sosyal, kültürel siyasal ve ekonomik olgularından etkilenir. Her iki kavram da yerel, ulusal ve uluslararası özellik taşır çünkü birey etkileşim durumunda olduğu çevrede eğitim görür. Millîdir çünkü millî bütünlüğü, kalkınmayı ve gelişmeyi amaç edinir. Uluslararası yönleri vardır çünkü eğitimde yapılan araştırmalar, gelişmeler, izlenen yöntemler ve evrim karşılıklı incelenir.  Ancak, eğitim zaman ve mekan yönünden kapsamlı iken öğretim zaman ve mekan yönünden sınırlıdır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum