Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #1223094

Prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebekler için geliştirilmiş olan bir programdır. Müdahale, düşük doğum ağırlığıyla doğan prematüre bebekler arasında yaygın olan sağlık ve bilişsel gelişim problemlerinin azaltılmasında eğitsel ve aile destek hizmetlerinin etkisini belirlemek amacıyla tasarlanan. Dünyada gelişmiş ülkelerde uygulanan gelişimsel destek programlarına örnek olan program aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı (Infant Health and Development Program-IHDP)

Syracuse Aileyi Geliştirmeye Yönelik Araştırma Programı (Syracuse Family Development Research Program)

Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı (Memphis Prenatal and Infancy Home Visitation Program)

Portage Projesi

Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi (Early Years Transition and Special Educational Needs-EYTSEN)


Yanıt Açıklaması:

Dünyada Gelişmiş Ülkelerde Uygulanan Gelişimsel Destek Programı Örnekleri Bu bölümde dünyada gelişmiş ülkelerde çocukların ve ailelerin gereksinimlerinin en üst düzeyde karşılanarak desteklenmesi amacıyla geliştirilen ve uygulanan destek ya da müdahale programlarının örnekleri yer almaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı (Infant Health and Development Program-IHDP) Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Programı, prematüre doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebekler için geliştirilmiş olan bir programdır. Müdahale, düşük doğum ağırlığıyla doğan prematüre bebekler arasında yaygın olan sağlık ve bilişsel gelişim problemlerinin azaltılmasında eğitsel ve aile destek hizmetlerinin etkisini belirlemek amacıyla tasarlanmıştır. Program bebeğin hastaneden çıkarılmasıyla başlayıp üç yaşına kadar sürmüştür. Program ilk yıl haftada bir, diğer yıllarda ise iki haftada bir yapılan ev ziyaretleriyle, kurumlarda çocuklar için haftada bir kez 25-30 dakikalık yoğunlaştırılmış hizmetlerle ve ailelerle ayda bir yapılan grup toplantılarıyla gerçekleştirilmektedir (Kartal, 2005; Kartal, 2008).

Yorumlar
  • 0 Yorum