Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #590267

Aşağıdakilerden hangisi sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişilerin sahip oldukları özelliklerinden biri değildir?


Bu gruplar gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alırlar.

Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler.

Toplumun büyük çoğunluğunda sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar.

En çok büyük şehirlerde görülmelerine karşın çok yüksek gelirli topluluklar dışında
her yerde bulunmaktadırlar.

Çocukların bilişsel, sosyal, ekonomik ve duygusal ihtiyaçlarını önemseyen aile yapısına sahiptirler.


Yanıt Açıklaması:

Sosyal açıdan dezavantajlı çocuk, yetkin ve doyurucu bir yaşam sürmek için geçerli
yetiştirilme süreci kesintiye uğramış çocuktur. Sosyal açıdan dezavantajlı çocuklar, sorularına yanıt veren ve onları soru sormaya teşvik eden; kelime haznesini kelimelerle, sıfatlarla ve zarfarla genişleten; dünyaya ait görüşünü savunma ve açıklama hakkı ve gereksinimi tanıyan aile sohbetinden yoksundurlar.

Sosyal olarak dezavantajlı grubu oluşturan kişiler şu özellikleri taşır:
• Bu gruplar gelir düzeyi olarak toplumun en altında yer alırlar.
• Kırsala dayalı bir geçmişe sahiptirler.
• Toplumun büyük çogunluğunda sosyal ve ekonomik ayrımcılığa uğramaktadırlar.
• En çok büyük şehirlerde görülmelerine karşın çok yüksek gelirli topluluklar dışında
her yerde bulunmaktadırlar. Kırsal alanda sayıları oldukça fazladır.

Yorumlar
  • 0 Yorum