Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #621658

I. Göç
II. Nüfus fazlalığı
III. Geleneksel bakış açısı
IV. Eğitim olanaklarının yetersizliği
Yukarıdakilerden hangileri çocuk işçiliğinin temel nedenleri arasında yer almaktadır?


I, II, IV

I, III

II, IV

I, II, III, IV

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Türkiye’de çocukların çalışmasının temel nedenleri ile çocuk çalışması konusunda uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların sonuçları, büyük oranda birbiriyle benzerlik göstermekte ve genel olarak çocuk işçiliğinin temel nedenleri; yoksulluk, göç, nüfus fazlalığı, geleneksel bakış açısı, eğitim olanaklarının yetersizliği gibi etmenleri içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum