Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #668612

Aşağıdakilerden hangisi alt sosyo ekonomik düzeye sahip ailelerin özelliklerindendir?


Bu ailelerde çocukta merak ve bağımsızlık vurgulanmaktadır.

Bu aileler çocuklarına daha hoşgörülü ya da esnek bir tutum sergilemektedirler.

Bu aileler çocuklarıyla daha fazla konuşmaktadırlar.

Bu aileler otorite sağlamada itaate ve saygıya vurgu yapmaktadırlar.

Bu aileler çocuklarına sevgi ve şefkat vermede oldukça yeterlidirler.


Yanıt Açıklaması:

Alt sosyoekonomik düzeydeki aileler otorite sağlamada itaate ve saygıya vurgu yapmaktadırlar. Diğer seçeneklerdeki özelliklerin tümü ise üst sosyoekonomik düzeydeki ailelerin özellikleridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum