Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #621318

Aşağıdakilerden hangisi, yaygın olarak uygulanan erken müdahale programları arasında yer almaz?


Kurum merkezli erken çocukluk programları

Ortaöğretim bünyesindeki kurum merkezli programlar

Çocuk-aile odaklı programlar

Sağlık hizmetlerine yönelik programlar

Ev ziyaretlerine dayalı programlar


Yanıt Açıklaması:

Alanyazında erken müdahale programlarının genellikle ev ziyaretleri, kurum merkezli erken çocukluk programları, ilköğretim bünyesindeki kurum merkezli programlar, çocuk-aile odaklı programlar, sağlık hizmetlerine yönelik ve ev ziyaretlerine dayalı programlar biçiminde sıralandığı görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum