Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #785806

  1. Ulaşım
  2. Zaman ve mekân
  3. Sosyal etkinlikler
  4. Aile özellikleri
  5. Maliyet

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitim programını etkileyen değişkenlerdendir?


IV ve V

I ve V

II, III ve V

III, IV ve V

I ve II


Yanıt Açıklaması:

Eğitim ortamları, öğreticiler, zaman, mekân, sosyal etkinlikler, destek hizmetleri ve maliyet bunlardan kimileridir. Bu ögeler aynı zamanda programla ilgili önemli değişkenlerdir. Doğru yanıt "C" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum