Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #790062

Program değerlendirme sürecine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Program geliştirme ve değerlendirme iç içedir.

Tasarlanan ve uygulanan bir eğitim programının etkililiği hakkındaki bilgi verir.

Program geliştirme sürecinin önemli bir aşamasıdır ve sürekli bir yönünü oluşturur.

Programla ilgili kararları bilgiye dayandırma konusunda program geliştirme uzmanına yardımcı olur.

Her eğitim programında mutlaka bir değerlendirme yapılması gerekli bir koşul değildir.


Yanıt Açıklaması:

Program geliştirme ve değerlendirme iç içedir. Program değerlendirme, tasarlanan ve uygulanan bir eğitim programının etkililiği hakkındaki bilgi verir. Programla ilgili kararları bilgiye dayandırma konusunda program geliştirme uzmanına yardımcı olur. Program geliştirme sürecinin önemli bir aşamasıdır ve sürekli bir yönünü oluşturur. Ancak her eğitim programında mutlaka bir değerlendirme yapılmalıdır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum