Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #621778

TÜİK’in 2012 yılı çalışan çocuklar anketi sonuçlarına göre, ekonomik işlerde çalışan çocukların aşağıdaki çalışma nedenlerinden hangisi en yüksek orana sahiptir?


Hane halkının ekonomik etkinliklerine yardımcı olmak

Hane halkı gelirine katkıda bulunmak

İş öğrenmek, meslek sahibi olmak

Ailenin isteği nedeniyle çalışmak

Kendi gereksinimlerini karşılamak


Yanıt Açıklaması:

6-17 yaş grubundaki çocukların çalışma nedenlerinin başında %41.4 ile “hane halkı gelirine katkıda bulunmak”, ikinci sırayı %28.7 ile “hane halkının ekonomik etkinliklerine yardımcı olmak”, üçüncü sırayı ise %15.2 ile “iş öğrenmek, meslek sahibi olmak” almaktadır. Ailenin isteği nedeniyle çalıştığını belirten çocukların oranı %6, kendi gereksinimlerini karşılamak amacıyla çalışan çocukların oranı ise %6.8’dir (TÜİK, 2012).

Yorumlar
  • 0 Yorum