Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #658604

Aşağıdaki kavramlardan hangisi UNESCO'nun  (2010) dezavantajlı bireylere yönelik oluşturduğu kategoriler dikkate alındığında diğerlerine göre farklı bir kategori içinde yer almaktadır? 


Etnisite

Dil

Din

Irk 

Sosyoekonomik statütü


Yanıt Açıklaması:

UNESCO (2010) dezavantajlı bireyleri; grupsal, yoksullukla ilişkili, konumsal ve bireysel farklar olmak üzere dört kategori altında incelemektedir. Buna göre grupsal kategori; etnisite, dil, din, ırk ve yerliliği kapsamaktadır. Sosyoekonomik statü ise yoksullukla ilişkili kategoride yer almaktadır. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum