Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #785641

Aşağıdakilerden hangisi tek odaklı erken müdahale programları arasında yer almaktadır?


Erken çocukluk eğitimi

Mesleki okur-yazarlık

Aile eğitimi

Yetişkin merkezli programlar

Psikolojik danışma programları


Yanıt Açıklaması:

Tek odaklı programlar; çocuk merkezli, aile merkezli ve yetişkin merkezli programlar olmak üzere üç başlık altında ele alınabilir. Bunlar, yetişkin merkezli programlar, aile merkezli programlar ve çocuk merkezli programlardır. Doğru yanıt "D" seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum