Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #1222158

Aşağıdakilerden hangisi Kolombiya da uygulanan gelişimsel destek programlarından biridir?


Öğretmen Olarak Aileler Programı (Parents As Teachers-PAT)

Okul Öncesi Çocuklar İçin Ev Öğretim Programı (Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters-HIPPY)

Bogotá Study of Malnutrition, Diarrheal Disease, and Child Development programı

Erken Dönem Geçiş ve Özel Eğitim Gereksinimleri Projesi (Early Years Transition and Special Educational Needs-EYTSEN)

Memphis Hamilelik ve Bebeklik Dönemine Yönelik Ev Ziyareti Programı (Memphis Prenatal and Infancy Home Visitation Program)


Yanıt Açıklaması:

Kolombiya Kolombiya’da iki farklı program uygulanmıştır. İlk program 1973’te Bogota’da gebeliğinin son üç ayındaki anne adayları ile 36 ay arasındaki çocuklara yönelik olarak uygulanan “Bogotá Study of Malnutrition, Diarrheal Disease, and Child Development” isimli bir müdahale programıdır. Anne ve çocuğu, yaşadığı çevreden soyutlamadan uygulanan bu destek programı, gelişimde çevrenin etkisinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak, doğum öncesinde anneye, doğum sonrasında da bebeğe sağlanan beslenme desteğinin, okul öncesi dönemde çocukların başarılarını olumlu yönde etkilediği, annelik eğitimi alanların çocuklarından, liseyi okuyanların sayısının diğer annelerin çocuklarına göre daha fazla olduğu ve yine bu annelerin çocuklarında sınıf tekrarlarının diğerlerine oranla daha az olmasının yanı sıra, besin desteği alan çocukların ilkögretimde hiç sınıf tekrarı yapmadan ve eğitimlerine ara vermeden ortaöğretime devam ettikleri araştırma sonuçlarıyla ortaya konmuştur (Kartal, 2005). İkinci program olan “Eve Dayalı Toplumsal Bakım Programı (Home-Based Community Day Care)” 1987 yılında başlamış ve programa altı yılda 2-7 yaş arasındaki bir milyon çocuk katılmıştır. Program 15 kişilik gruplar hâlinde, gruptaki çocuklardan herhangi birinin evinde bir uzman tarafından uygulanmaktadır. Programa aileler ve yakın çevrede yaşayanlar da etkin olarak katılabilmektedirler. Programın temel amacı, yedi yaşın altındaki çocukların dengeli olarak gelişimlerini sağlamaktır. Çocuklara verilen özel sağlık, beslenme, psikolojik ve sosyal gelişim desteğinin yanı sıra, aileler çalışırken de çocukların bakımı üstlenilmektedir. Program kadının meslek sahibi olmasına, iş bulup çalışmasına fırsat vererek ailenin gelir düzeyinin artmasına neden olduğu gibi artan gelir düzeyi de çocuğa daha uygun sosyal ve kültürel bir çevrenin oluşmasını sağlamıştır. Aileler programa katılan çocuklarının artık daha hareketli olduklarını, daha çok oyun oynayabildiklerini, topluma daha iyi uyum sağladıklarını ve çocuklarıyla daha az tartıştıklarını belirtmişlerdir (Kartal, 2005).

Yorumlar
  • 0 Yorum