Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #655975

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve öğretim kavramlarının ortak özelliklerinden biridir?


Yerel, ulusal ve uluslar arası özellik taşır. 

Zaman yönünden kapsamlıdır. 

Öğrenme yaşantıları eğitseldir. 

Mekan yönünden kapsamlıdır.

Öğrenme yaşantıları eğitsel olmayabilir. 


Yanıt Açıklaması:

Eğitim ve öğretim kavramlarının farklı ve ortak çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Eğitim zaman ve mekan yönünden kapsamlı iken; öğretim sınırlıdır. Eğitim sürecinde, öğrenme yaşantıları eğitsel olmayabilir ancak öğretim sürecinde öğrenme yaşantılarının eğitsel olması esastır.  Bu iki kavramın ortak özellikleri; (a) süregeldiği toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik olgularından etkilenme, (b) yerel, ulusal ve uluslararası özellik taşıma ve (c) araştırma alanlarının benzer olmasıdır. Doğru cevap A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum