Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #1392616

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılıklar gösteren bireye ……………………………. denir. ………………………………..Özel terimi öğrenme ya/ya da davranış problemleri gösteren ve bedensel ya da duyusal yetersizliği olan çocukları olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları da içerisine almaktadır.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıda verilen kelimelerden hangisi gelmelidir?


Yetersizlik

Özel gereksinimli birey

Engelli birey

Yetersizlik durumu

Kaynaştırma öğrencisi 


Yanıt Açıklaması:

Doğru cevap B seçeneğinde verilen "özel gereksinimli birey"dir.

Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılıklar gösteren bireye …özel gereksinimli birey/özel eğitime gereksinimi olan bireyler……. denir. …Özel gereksinimli bireyler….. terimi öğrenme ya/ya da davranış problemleri gösteren ve bedensel ya da duyusal yetersizliği olan çocukları olduğu kadar zihinsel olarak üstün ya da özel yetenekli çocukları da içerisine almaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum