Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #620641

“Doğuştan gelen davranışlar” hangi davranış türü içerisinde ele alınmaktadır?


Öğrenilmemiş davranışlar

İstendik davranışlar

İstenmedik davranışlar

Geçici davranışlar

Öğrenilmiş davranışlar


Yanıt Açıklaması:

Öğrenilmiş davranışlar, sonradan kazanılan, öğrenme ürünü davranışlardır; istendik ve istenmedik davranışlar olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilir. Öğrenilmemiş davranışlar ise, kendi içinde doğuştan gelen, geçici ve büyüme, sakatlanma, olgunlaşma sonucu ortaya çıkan davranışlar olarak sınıflandırılmaktadır. Kuşların göç etmesi, bebeklerin emmesi gibi türe özgü davranış örüntüleri olarak adlandırılan içgüdüsel davranışlar ve göz bebeğinin ışık karşısında tepki vermesi gibi belli bir uyarıcıya karşı organizmanın gösterdiği tepki eğilimi olarak adlandırılan refleksleri içeren doğuştan gelen davranışlar, öğrenilmemiş davranışlar içerisinde ele alınmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum