Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #588599

Hangi tasarımın özünde davranışçı kuramın öğrenmeyi yalnızca etki-tepki ilişkisi ile açıklamasına karsı çıkarak öğrenmenin daha karmaşık bir olgu olduğunu; başka bir deyişle öğrencinin ilgi, gereksinim, beklenti ve hazır bulunuşluğunun dikkate alınması gerektiğini savunur?


Çocuk merkezli tasarım

Yaşantı merkezli tasarım

Romantik tasarım

Hümanistik tasarım

Çekirdek tasarımı


Yanıt Açıklaması:

Hümanistik tasarım, bu tasarımın özünde davranışçı kuramın öğrenmeyi yalnızca etki-tepki ilişkisi ile açıklamasına karsı çıkarak öğrenmenin daha karmaşık bir olgu olduğunu; başka bir deyişle öğrencinin ilgi, gereksinim, beklenti ve hazır bulunuşluğunun dikkate alınması gerektiğini savunur.

Yorumlar
  • 0 Yorum