Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #589163

Çocuk gelişimi ve eğitiminde kurum merkezli eğitimin tanımı aşağıda yer alan seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çocuklara bakım ve eğitim hizmetinin; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen zengin çevre olanaklarıyla planlı ve düzenli olarak kurum çatısı altında verilmesini sağlayan eğitim modelidir.

Çocukların okul döneminde gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerin kazandırıldığı, okula hazırlık olarak görülebilecek bir eğitimin verildiği eğitim modelidir.

Annelerin iş yaşamına daha fazla katılabilmeleri amacıyla çocuklara bakım hizmetinin güvenli bir otamda sağlandığı eğitim modelidir.

Çocukların diğer çocuklarla sosyalleşebilmelerinin ve güvenli bir ortamda oyun oynayabilmelerinin hedeflendiği planlı bir eğitim modelidir.

Çocuklara iyi bir vatandaş olabilmeleri için gerekli olan okuma-yazma ve aritmetik gibi birtakım temel becerilerin kazandırıldığı eğitim modelidir.


Yanıt Açıklaması:

Kurum merkezli eğitim, doğumdan zorunlu öğrenim çağına kadar olan yılları içine alan okul öncesi dönemdeki çocuklara bakım ve eğitim hizmetinin; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini destekleyen zengin çevre olanaklarıyla planlı ve düzenli olarak kurum çatısı altında verilmesini sağlayan eğitim modelidir. E seçeneği daha çok ilköğretimi betimlerken B, C ve D seçeneklerindeki ifadeler kısmen doğru olmakla birlikte kurum merkezli eğitime dar bir bakış açısını yansıttığı için doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum