Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #624146

Tedavi sürecinin hasta çocuklar ve aileleri üzerinde olumsuz izler bırakmasını önlemek ya da olumsuz izleri en aza indirgemek amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır. Hangisi bunlardan biri değildir?


Risk grubundaki çocukların gelişimlerini düzenli olarak takip etmek

Hasta okulları açmak

Hasta çocuklara yatak başında eğitim vermek

Bireylerin IQ seviyelerini belirlemek

Hasta çocukların kolay biçimde eve ya da okula dönüşünü sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Tedavi sürecinin hasta çocuklar ve aileleri üzerinde olumsuz izler bırakmasını önlemek ya da olumsuz izleri en aza indirgemek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemeleri şöyle sıralamak olanaklıdır (2015; Baykoç, 2006; Baykoç Dönmez, 2011; Gönener ve Görak, 2009; MEB, 2010; Uçar, 2010; childrenshospitaloakland.org): risk grubundaki çocukların gelişimlerini düzenli olarak takip etmek, gelişimsel geriliği olan çocuklara erken müdahale programları uygulamak, hastalık konusunda hasta çocuğa ve ailesine yönelik bilgilendirici çalışmalar yapmak, hasta çocuklar için hastaneye hazırlayıcı eğitim programları hazırlamak, hastanede serbest zaman etkinlikleri düzenlemek, hastane okulları açmak, hasta çocuklara yatak başında eğitim vermek, hasta çocuklara yönelik uzaktan eğitim programları geliştirmek ve hasta çocukların kolay biçimde eve ya da okula dönüşünü sağlamaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum