Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #789997

Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenlenmesinde kullanılan yaklaşımlardan "Çekirdek Yaklaşım"ın özelliklerinden değildir


Piramitsel yaklaşıma göre daha esnek ve öğrenci merkezlidir.

Bu yaklaşımda ortak çekirdek konular ilk öğrenilecek konu olarak planlanır.

Konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup olarak karar verirler.

Her öğrenci ilgi alanına göre dersler alabilir. 

Öğrencilere birden fazla uzmanlık seçeneği sunar.


Yanıt Açıklaması:

Çekirdek yaklaşım; piramitsel yaklaşıma benzemekle birlikte daha esnek ve öğrenci merkezlidir. Bu yaklaşımda ortak çekirdek konular ilk öğrenilecek konu olarak planlanır ve her öğrenci için geçerli olur. Bu çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi alanına göre dersler alabilir. Piramitsel yaklaşımdan temel farkı öğrencilere birden fazla uzmanlık seçeneği sunuyor olmasıdır. Bu anlamda öğrencinin seçim yapabilmesi için program biraz daha esnektir. Konuların içeriğine öğrencilerin kendi kendine ya da grup olarak karar vermesi Konu ağı-proje merkezli yaklaşıma ait bir özelliktir. Doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum