Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #623183

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim uygulamalarının bileşenlerinden biri değildir?


Aileye odaklanma

Ekip çalışması

Aileye bilgi sağlama

Aileyi bir bütün olarak destekleme

Aile planlaması oluşturma


Yanıt Açıklaması:

Kesiktaş (2013, s.370) aile merkezli eğitim uygulamalarının bileşenlerinin şunlar olduğunu belirtmiştir:
• Aileye odaklanma
• Ekip çalışması
• Hizmetleri aile gereksinimlere göre düzenleme
• Ailenin kaynaklarını, güçlü yanlarını ve isteklerini dikkate alma
• Aileyi bir bütün olarak destekleme
• Aileye bilgi sağlama
• Hizmetleri aile rutinlerini bozmadan sağlama.
Görüldüğü üzere aile planlaması oluşturma bu bileşenlerin arasında yer almamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum