Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #784750

Aşağıdakilerden hangisi program karar ve koordinasyon grubunda yer alan üyelerdendir?


 Talim-Terbiye Kurulu temsilcisi

Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı

Eğitim felsefecisi

Okul yöneticisi

İletişim uzmanı


Yanıt Açıklaması:

Program karar ve koordinasyon grubunda yer alan üyeler; Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri (İlgili genel müdürlük temsilcisi, Talim-Terbiye Kurulu temsilcisi, Teftiş Kurulu temsilcisi, ilgili Genel Müdürlük temsilcisi), Öğretmen örgütlerinin temsilcisi, Konu alanı ile ilgililer (Konu alanı öğretmenlerinin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi, işçi ve işveren temsilcisi, meslek odası ve birliği temsilcisi), Veli temsilcileri (okul-aile birliği temsilcisi, okul koruma derneği temsilcisi, öğrenci velisi temsilcisi), Öğrenci temsilcisi (Orta ve yükseköğretim düzeyinde) ve Program geliştirme alan uzmanı (Üniversitelerden) şeklinde sıralanmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum