Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #622844

Hangisi gündüzlü özel eğitim kurumlarının amaçları arasında yer almaz?


Çocuklara öz bakım becerileri kazandırmak

Çocuklara meslek kazandırmak

Çocuklara temel yaşam becerileri kazandırmak

Çocukların işlevsel akademik becerilerini geliştirmek

Çocukların toplum uyumlarını sağlamak


Yanıt Açıklaması:

Gündüzlü özel eğitim kurumları çocukların öz bakım ve temel yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla gelişimsel eğitim programları uygulayan eğitim birimleridir. Bu kurumların amaçları arasında çocuklara meslek kazandırmak yer almaz.

Yorumlar
  • 0 Yorum