Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #668677

Aşağıda verilen sosyo-ekonomik düzeylerden hangisi veya hangilerinden gelen çocuklar okulda daha başarılı olmaktadır?


Alt sosyo-ekonomik düzey

Orta sosyo-ekonomik düzey

Üst sosyo-ekonomik düzey

Alt ve orta sosyo-ekonomik düzey

Orta ve üst sosyo-ekonomik düzey


Yanıt Açıklaması:

Orta sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının alt sosyoekonomik düzey çocuklarından ev ortamı, ebeveyn tutumları yönünden daha avantajlı durumda oldukları; buna bağlı olarak gelişim ve akademik başarılarının daha iyi durumda olduğu ortaya konulmuştur. Üst sosyoekonomik düzeydeki çocuklar, orta sosyoekonomik düzeydeki çocuklar gibi okulda alt sosyoekonomik düzeydeki akranlarından daha başarılı olmaktadırlar. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum