Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #574206

Aşağıdakilerden hangisi bir okulöncesi eğitim kurumunda uygulanan eğitim programının temel amaçlarından biri değildir?


Kuruma devam eden çocukların eğlenceli ve iyi bir gün geçirmesi

Çocukların çeşitli öğrenme deneyimleri yaşayarak mutlu bir biçimde okuldan ayrılması

Çocukların sosyoekonomik etkenlerden dolayı sahip oldukları dezavantajların ortadan kaldırılması

Çocukların bakımıyla ilgilenilerek annelerin iş yaşamına daha fazla katılmalarına yardımcı olunması

Çocuklara ileride kullanacakları temel becerilerin kazandırarak ilkokula hazırlanmaları


Yanıt Açıklaması:

Bir eğitim kurumunda uygulanan eğitim programının temel amacı, bu kuruma devam eden bir çocuğun eğlenceli ve iyi bir gün geçirmesi, gün içerisinde birçok yaşantı geçirerek gelişiminde ilerlemeler göstermesi ve çeşitli öğrenme deneyimleri yaşayarak mutlu bir biçimde okuldan ayrılması olmalıdır. Gelişimsel programın bir diğer amacı ise, çocukların sosyoekonomik etkenlere ya da cinsiyete bağlı olarak sahip oldukları dezavantaj ve eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirgenmesi ve onların yaşama iyi bir başlangıç yapmalarına olanak sağlaması olmalıdır. Aynı zamanda bu programlar, sağlıklı bir fiziksel gelişim sürecinde çocukların ilerideki yaşantılarında kullanacakları temel becerileri onlara kazandırarak ilkokula hazır olmalarını da hedeflemelidir. Okulöncesi kurumları, çocukların çeşitli yönlerden gelişimini sağlayan bir eğitim vermekle birlikte dolaylı yoldan annelerin de iş yaşamına daha aktif bir şekilde katılmasına yardımcı olmaktadır. Ancak bu durum, okulöncesi eğitim programlarının temel amaçları arasında gösterilemez, yalnızca dolaylı bir işlev olarak kabul edilebilir. Bu nedenle doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum