Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #588612

Aşağıdakilerden hangisi MEB 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı'nın amacında belirtilen gelişim alanlarından biri değildir?


Psiko-motor alan

Sosyal alan

Duygusal alan

Ahlak alanı

Bilişsel alan


Yanıt Açıklaması:

Eğitim programının amacı; 0-36 aylık çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel alanlarda gelişimlerinin en üst düzeyine ulaşmalarını; sağlık, bakım ve beslenmelerinin uygun biçimde desteklenmesini sağlamaktır. Görüldüğü gibi, programda ahlak alanındaki gelişim kapsama alınmamıştır. Nitekim, ahlaki gelişim bu dönemde "gelenek öncesi dönem" olarak adlandırıldığı için ahlaki gelişime daha sonraki dönemlerde ağırlık verilmesi uygun olacaktır. Bu nedenle doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum