Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #588824

Okul öncesi dönemindeki çocuklar için kurum merkezli eğitim verilmeye ilk olarak hangi nedenden dolayı başlanmıştır?


Çocukları okula hazırlayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması ihtiyacı

Çocukların oyun oynayabilmeleri için bir yer bulunması ihtiyacı

Çalışan annelerin çocuklarını güvenli bir yere bırakma ihtiyacı

Çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor ve sosyal alanlarda gelişimlerinin sağlanması ihtiyacı

Çocukların özbakım becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı


Yanıt Açıklaması:

Günümüzde kurum merkezli eğitimin en temel gerekçesi çocuğun gelişiminin sağlanması olsa da çocuk bakımı ve eğitiminde kurum merkezli eğitimin ilk örnekleri kadının çalışmaya başlaması ile ortaya çıkan okul çağına gelmemiş çocukların bakımı gereksiniminden doğmuştur. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum