Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #656353

Aşağıdakilerden hangisi Poster'a (1995) göre eğitim programının amaç ve işlevine göre yapılan bir sınıflandırmada yer alan bir tür değildir?


İşe vuruk

Örtük

Öğretisiz

Resmi

Yönlendirilmiş


Yanıt Açıklaması:

Eğitim programı, amaç ve işlevine göre kendi içinde sınıflandırılmaktadır. Poster'e  göre eğitim programının işlevine göre kendi içinde beş farklı işlevi yer almaktadır: (a) resmi, (b) işe vuruk, (c) örtük, (d) öğretisiz ve (e) destekleyici. Yönlendirilmiş kavramı bu işlevler arasında yer almamaktadır. Yönlendirilmiş kavramı, öğrenme ile ilişkilidir. Bireyin kendi kendine gerçekleştirdiği bir eylem sonucunda meydana gelen davranış değişikliği kendiliğinden öğrenme olarak tanımlanırken; öğrenmenin bir kişi ya da aracın varlığıyla gerçekleşmesi yönlendirilmiş öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum