Çocuk Gelişiminde Program Deneme Sınavı Sorusu #623345

Aşağıdakilerden hangisi aile merkezli eğitim programlarının faydalarından değildir?


Uygulamalar çocuğun yaşadığı çevrede yapıldığı için kazanılan davranışların ve becerilerin gerçek yaşama aktarılması çok kolaydır.

Ailelerin bilinçli karar verebilmesi için bilgi paylaşımı sağlanır.

Ev ortamının uyarıcılar tarafından zenginleştirilmesine katkı sağlar.

Kurum merkezli aile programlarına göre daha ekonomiktir.

Kurumsal erken çocukluk eğitiminden yararlanamayan çocuklar için önemli bir fırsattır.


Yanıt Açıklaması:

Aile merkezli eğitim programlarının, çocuğun yetiştirilmesinde önemli rolleri olan aile bireylerinin tümünün bilinçlendirilmesini, rol, sorumluluk ve farkındalıklarının artırılması ve geliştirilmesini hedefediği için pek çok yararı vardır. Bu programların çocuk, aile ve toplum açısından yararları şöyle sıralanabilir:
• Uygulamalar çocuğun yaşadığı çevrede yapıldığı için kazanılan davranışların ve becerilerin gerçek yaşama aktarılması çok kolaydır.
• Eğitim doğal ortamda gerçekleştiğinden tüm aile bireylerinin etkin bir biçimde katılımı sağlanır.
• Ev ortamının uyarıcılar tarafından zenginleştirilmesine katkı sağlar.
• Anne-babalar çocuğun gelişimini desteklerken kendi yeteneklerinin de farkına vararak olumlu benlik algısı geliştirir.
• Çocukla birlikte tüm aile bireylerinin süreçte gelişimi önemli olduğu için bireyselleştirilmiş eğitim uygulamalarına olanak sağlar.
• Ev ortamında çocuğun tüm davranışlarını gözlemlemek ve olumsuz davranışları değiştirebilmek daha kolay olur.
• Kurum merkezli aile programlarına göre daha ekonomiktir.
• Kurumsal erken çocukluk eğitiminden yararlanamayan çocuklar için önemli bir fırsattır.
Yukarıdaki maddelerin dışında "Ailelerin bilinçli karar verebilmesi için bilgi paylaşımı sağlanır." şıkkında yer alan madde programların faydalarından biri değil, aile merkezli gelişimsel destek programlarının ilkelerinden biridir.

Yorumlar
  • 0 Yorum