Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Deneme Sınavı Sorusu #923350

olarak veriliyor. Buna göre A, B ve C'nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A > B > C

A > C > B

B > A > C

B > C > A

C > B > A


Yanıt Açıklaması:

Birinci bölgede birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsü birbirine eşittir. Bu nedenle;

olacaktır. Dolayısıyla

olduğundan B > A olacaktır. 

olup sinüs fonksiyonu en büyük değerini 90 derecede aldığından 

olacaktır. Dolayısıyla A, B ve C'nin büyükten küçüğe sıralanışı A > B > C olup Doğru Cevap A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum