Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Temel Geometri Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 olmak üzere,  ve  ise 2.Soru

olarak veriliyor. Buna göre A, B ve C'nin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?


A > B > C

A > C > B

B > A > C

B > C > A

C > B > A


3.Soru

Bir daire çevresinin 400’de 1’ini gören merkez açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? 


poligon

iç bölge 

grad

radyan

saniye


4.Soru

Şekilde O merkezli çemberin çapıdır. ise 


42

 

52

 

62

 

72

102


5.Soru

120° derece kaç radyan eder?


π/2

π

2π/3

3π/4


6.Soru

Şekilde yer alan A noktasına ne ad verilir?


Bitiş Noktası

Doğrultu

Eğim başlangıcı

Başlangıç noktası

Doğrultu


7.Soru

Aşağıdaki şekillerden hangisinde “Tam Açı” doğru olarak gösterilmiştir?


a

b

c

d

e


8.Soru

Aşağıdaki verilere göre, z kaç derecedir?


25°

35°

45°

55°

65°


9.Soru

a = sin (3 x / 8) ; x = (14 π / 3) iken a = ?


-1

1

-1 / (2)1/2

1 / (2)1/2

0


10.Soru

Bir çokgenin iç açılarından en az birinin ölçüsü kaç dereceden büyük ise bu çokgen iç bükey (konkav) kabul edilir?


270

180

120

90

60


11.Soru

Uzunluğu ve genişliği her yönde sınırsız olarak genişletilebilen ve kalınlığı olmayan noktalar kümesine ne ad verilir? 


Düzlem

Işın

Yarı doğru

Uzay

Küme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerini kapsar?


Nokta

Doğru

Işın

Düzlem

Açı


13.Soru

vektörünün  vektörü doğrultusundaki dik izdüşüm vektörünün uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?


11

6


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dik üçgenlerin kenar uzunlukları ve bu uzunluklar arasındaki oranlara ait hesaplamaları ifade eder?


Açı

İntegral

Trigonometri

Türev

Geometri


15.Soru

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?